Regióny Košice

Mesto Košice má v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 236,3 milióna eur

droj: TASR / František Iván

KOŠICE – Mesto Košice bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom okolo 236 miliónov eur. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový. Na svojom utorkovom (23. 2.) rokovaní ho odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).

 

Celkové príjmy predstavujú 236,29 milióna eur a výdavky 235,29 milióna eur. Miliónový prebytok je vytvorený z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti (MČ). Z podielových daní z príjmu fyzických osôb, ako aj z podielu dane za psa a uvedeného poplatku si 22 MČ rozdelí viac ako 12,54 milióna eur. Dostanú aj ďalších 1,28 milióna eur. Pôvodne mala byť suma týchto účelových finančných prostriedkov pre MČ nižšia o 600.000 eur. MsZ sa napokon stotožnilo s pozmeňujúcim návrhom poslanca Martina Balčíka a zvýšilo ju prevodom z rezervného fondu.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka je rozpočet ambiciózny a prináša investície. „Čo si na ňom osobne veľmi ctím je, že je transparentný. Takto sa nikdy netvoril. S poslancami sa diskutovalo nekonečné dni. Prvýkrát v rozpočte hovoríme o konkrétnych položkách. Predchádzajúce obdobie sme pracovali na projektoch, dokumentáciách a zámeroch, a konečne prichádzame do realizácie mnohých projektov,“ uviedol pre TASR. Kapitálové výdavky predstavujú sumu dokopy okolo 32,5 milióna eur.

Najviac sa má investovať do dopravy, a to približne 12 miliónov eur. „Investičný dlh na cestách je obrovský. Aj keby sme na ne dali dvoj- alebo trojnásobok, je to stále veľmi málo a musíme hľadať ďalšie externé zdroje, ktoré by nám pomohli dostať cesty na úroveň súčasného storočia,“ dodal. V tomto roku majú ísť peniaze napríklad na modernizáciu Slaneckej cesty, cesty na Ulici Jána Pavla II., opravu vybraných mostov či na prípravu projektovej dokumentácie druhej etapy modernizácie električkových tratí (MET) na sídlisku Nad jazerom a na Alejovej ulici. Na investície súvisiace s cyklochodníkmi vyčlenilo MsZ zhruba 700.000 eur.

Do oblasti kultúry a športu sa má investovať približne 5,6 milióna eur. Poslanci schválili približne dva milióny eur na prepojenie mestskej krytej plavárne a Kúpaliska Červená hviezda, aj milión eur na športovú halu Angels aréna. Mesto chce investovať aj do výstavby zimného štadiónu pri základnej škole na Považskej ulici či multifunkčnej športovej plochy v mestskom parku, ktorá by v zime mala slúžiť ako plocha na verejné korčuľovanie.

V rozpočte sú zahrnuté aj financie na Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej, na prípravu výstavby nových nájomných bytov na Jesenského ulici či v MČ Dargovských hrdinov.

Kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania by mali dosiahnuť viac ako 4,5 milióna eur. Pozmeňujúcim návrhom poslanca Róberta Schwarcza sa pôvodná suma zvýšila približne o jeden milión eur, a to aj na úkor miezd zamestnancov magistrátu.

Polaček pripomenul, že na zasadnutí MsZ bolo predložených viacero pozmeňovacích návrhov. Otázka, či všetky odobrí svojím podpisom, je podľa neho predčasná. „Nechcem v tejto chvíli predbiehať, ako vlastne bude konečný rozpočet vyzerať. Dôležité je, že je schválený. Treba si pozrieť všetky tie zmeny. Bolo ich naozaj veľmi veľa. Navzájom sa môžu biť a niektoré sú na hrane zákonnosti. Musia sa na to pozrieť právnici a ekonómovia,“ dodal.