Regióny Košice

Maturitný týždeň začína. V Košickom kraji skladajú skúšku života tisíce maturantov

Zdroj: Roman Hanc

KOŠICE – Ústne maturitné skúšky sa začínajú v pondelok v Košickom kraji pre viac ako 5000 stredoškolákov. V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa konajú na 63 stredných školách.

 

“Za zeleným stolom bude odpovedať 5036 žiakov, z toho na stredných odborných školách maturuje 3325 a na gymnáziách 1711 stredoškolákov,” informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Spomedzi škôl spadajúcich pod košický kraj majú tento rok po prvý raz svojich maturantov nové odbory – autotronik na Strednej odbornej škole (SOŠ) automobilovej, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského, a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia, všetky tri školy sú v Košiciach.

Najviac žiakov na školách KSK maturuje na košickej SOŠ Ostrovského, Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, košickej Strednej priemyselnej škole (SPŠ) elektrotechnickej na Komenského ulici, Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach, Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach a na košickom Gymnáziu Trebišovská.

Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je 40 odborných škôl, 19 gymnázií, dve konzervatóriá a dve spojené školy. Na gymnáziách maturujú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka. Okrem toho si volia ďalšie dva predmety podľa záujmu o ďalšie štúdium na vysokej škole Na stredných odborných školách budú žiaci odpovedať aj na otázky z teoretickej časti odbornej zložky, súčasťou ich maturity je praktická časť.