Regióny Košice

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začína s praktickou výučbou

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v pondelok začína s praktickou výučbou medikov a študentov ošetrovateľstva vo vyšších ročníkoch. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

 

Prechod na prezenčnú formu praktickej výučby umožňuje výnimka zo zákazu vychádzania pre niektorých študentov. Na LF UPJŠ sa to týka zhruba 250 medikov – študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a 5. a 6. ročníka študijného programu zubné lekárstvo, ako aj 19 študentov 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo. Prednášky a semináre budú na fakulte aj naďalej vyučované dištančnou formou u všetkých študentov.

Miesto výkonu praktických cvičení si na rozdiel od letnej praxe nemôžu vyberať, ale realizujú ich s vyučujúcimi podľa určeného rozvrhu v košických nemocniciach, predovšetkým v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice, Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) a Nemocnici Košice-Šaca.

Ako skonštatovala prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo Želmíra Macejová, študenti v rámci klinickej praxe môžu pomôcť odbremeniť lekárov na príslušných oddeleniach. „V prípade problémov s praktickou výučbou vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 na niektorom pracovisku však môže dôjsť k zmene výučby. Napríklad Klinika úrazovej chirurgie na Rastislavovej ulici sa nachádza v červenej covidovej zóne, preto sa tam praktická výučba teraz nemôže realizovať,“ dodala.

Praktickú výučbu študentov je podľa nej potrebné odlíšiť od pomoci študentov zdravotníckym zariadeniam či odberovým centrám, ktorú vykonávajú dobrovoľne na základe pracovných dohôd. Najviac, približne 170, ich pomáha na lôžkových oddeleniach v UNLP.

Dekan LF UPJŠ Daniel Pella pripomenul, že v tomto akademickom roku sa študenti vzhľadom na epidemickú situáciu učili prezenčnou formou len jeden týždeň, následne bola zavedená dištančná výučba. „Vyučovať týmto spôsobom medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory –  predovšetkým realizovať praktickú výučbu – je veľmi zložité. Na LF takéto vyučovanie dosiaľ nemalo obdobu a aj keď sa počas kratšieho časového obdobia dá relatívne uspokojivo zvládnuť, napriek maximálnemu úsiliu našich pedagógov je nepostačujúce a hlavne dlhodobo neprijateľné,“ uviedol.

Na LF UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej forme viac ako 3000 študentov.