Regióny Košice

Košický samosprávny kraj opäť obstaráva výstavbu promenády na Zemplínskej šírave

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Roman Hanc

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) opätovne hľadá dodávateľa na výstavbu promenády na Zemplínskej šírave. V aktuálne vyhlásenom verejnom obstarávaní je predpokladaná hodnota zákazky 1,7 milióna eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 19. júna.

Opakuje sa tak súťaž z augusta minulého roka, ktorú KSK v októbri zrušil pre nedostatky v projektovej dokumentácii, rozpočtoch a vo výkazoch výmer predložených v súťažných podkladoch. “Išlo o nedostatky a nezrovnalosti, ktoré verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia zákazky nemohol predpokladať. Vzhľadom na to nebolo možné ďalej pokračovať v procese verejného obstarávania,” uviedol vtedy KSK.

Ešte pred tým sa konalo verejné obstarávanie na dodávateľa vyhlásené v marci 2023. To napokon kraj zrušil s tým, že bola predložená iba jedna ponuka. Stavba má riešiť celoročne využívanú pešiu promenádu ako novú dominantu územia na brehu vodnej nádrže medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava. Cieľom je zvýšiť atraktivitu územia a prispievať k zlepšeniu služieb. Promenádu bude vytvárať chodník po pobreží vodnej nádrže rozložený do troch úsekov. V druhom úseku ponad zátoku bude vedený na konštrukcii lávky v kruhu s polomerom 70 metrov.

Obstarávateľom je krajská spoločnosť Development KSK, ktorá v minulosti niesla názov Správa infraštruktúry cestovného ruchu. Výsledky architektonickej súťaže o najlepšie riešenie promenádneho chodníka na brehu Zemplínskej šíravy oznámil KSK ešte v januári 2019. Právoplatné stavebné rozhodnutie bolo vydané v decembri 2022.