Regióny Košice

Košický primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu pre havarijné stavy dvoch ciest

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Mimoriadnu situáciu na území mesta Košice vyhlásil vo štvrtok primátor Jaroslav Polaček. Stalo sa tak na základe stredajšieho (27. 3.) rokovania krízového štábu a obhliadky havarijného stavu dvoch ciest v lokalite Včelárska paseka vo Vyšnom Opátskom a na Konopiskách v Košickej Novej Vsi. Rozhodnutie je podložené vyjadreniami odborných útvarov mesta Košice a odborníkov z oblasti geológie, informoval o tom magistrát mesta.

 

Podľa vyjadrenia kompetentných po stredajšej prehliadke lokality Včelárska paseka je územie z hľadiska aktivity hodnotené ako potenciálne zosuvné. Poškodený úsek cesty tam pritom predstavuje jedinú prístupovú komunikáciu. V prípade takejto deformácie cestného telesa je sanácia predmetného úseku svahu neodkladná. V uvedenom území dochádza podľa magistrátu v dôsledku postupného sadania si západného okraja cestného telesa k jeho poškodzovaniu a hrozí až deštrukcia stavebných objektov.

“Táto komunikácia je z roka na rok v horšom technickom stave. Pre nedostatok finančných prostriedkov však k jej oprave v minulosti nedošlo. Bol síce spevňovaný povrch, ale stav si vyžaduje výraznejšie zásahy. Pôvodne táto komunikácia viedla k záhradkárskej oblasti, ale momentálne je tu niekoľko rodinných domov a tiež trvalo obývaných chát. Vedú tu síce aj lesné cesty, to ale nie je riešenie, pretože nie sú prejazdné motorovým vozidlom,” skonštatoval starosta mestskej časti Vyšné Opátske Viktor Mikluš.

Deštrukcia cestného telesa

V záhradkárskej osade Konopiská v Košickej Novej Vsi miestny potok podmýva komunikáciu vedúcu k obytným chatám. V tomto prípade ide o výmoľovú eróziu, kde potok pri zvýšenom prietoku vody do takej miery eroduje nielen do hĺbky, ale aj do šírky, že tu dochádza k závažnej deštrukcii cestného telesa.

“Cesta bola vybudovaná v 80. rokoch minulého storočia ako obslužná komunikácia k čistiarni odpadových vôd. V súčasnosti sa jazdí medzi záhradkami, čo sa ale nestretáva s pozitívnym ohlasom záhradkárov. Navyše táto alternatíva nie je dostatočná, pretože v prípade potreby sa sem síce autá záchranných zložiek dokážu dostať, ale keďže alternatívny prístup neumožňuje otočiť vozidlo, museli by naspäť cúvať,” zhodnotil aktuálny stav starosta Košickej Novej Vsi Michal Krcho.

O týchto dvoch krízových lokalitách predstavitelia mesta a miestnej samosprávy už dlhšie diskutovali. Na stredajšom zasadnutí krízového štábu sa rozhodlo, že situácia v týchto lokalitách sa zo dňa na deň zhoršuje a je preto potrebné zakročiť.

Vstup na vlastné nebezpečenstvo

“Podnikli sme všetky možné kroky, aby neboli ohrozené životy, zdravie a majetok obyvateľov, ktorí tieto komunikácie používajú, a zároveň tam mohol byť v prípade potreby zabezpečený aj príjazd záchranných zložiek. Dnes som vydal príkaz primátora na vykonanie záchranných prác. V ňom som okrem iného starostovi mestskej časti Vyšné Opátske nariadil do troch dní zabezpečiť obmedzenie pohybu vozidiel nad 3500 kilogramov a obmedziť rýchlosť týchto vozidiel na 20 kilometrov za hodinu príslušným dopravným značením,” uviedol Polaček.

Starostovi Košickej Novej Vsi nariadil zabezpečiť uzatvorenie poškodenej komunikácie na Konopiskách pre motorové vozidlá príslušným dopravným značením. Okrem toho má v danej lokalite zabezpečiť osadenie informačnej tabule s textom “Vstup na vlastné nebezpečenstvo”.

“Všetko sa udeje v spolupráci s mestom Košice. Prvoradé budú teraz geologické prieskumy, ktoré ukážu, akým spôsobom je možné vyriešiť sanáciu predmetných úsekov,” dodal primátor.