Regióny Košice

Košický primátor ocenil v mene mesta osobnosti a kolektívy za rok 2022

Primátor mesta Košice - Jaroslav Polaček. Zdroj: TASR Kapusta

KOŠICE – Dohromady 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v sobotu popoludní v priestoroch Historickej radnice prevzalo Ceny mesta Košice a cenu, respektíve plaketu primátora. O laureátoch cien mesta za rok 2022 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá posudzovala celkom 30 návrhov a napokon vybrala osem jednotlivcov a tri kolektívy.

 

Primátor vo svojom prejave vyzdvihol historický význam sobotňajšieho dňa, keď si Košice pripomínajú 653. výročie prvej erbovej listiny udelenej kráľom Ľudovítom Veľkým, ako aj 792. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach. Oceňovanie osobností je vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice. “Všetci ocenení sú obohatením života v našom meste a skvele ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Verím, že takýchto Košičanov bude neustále pribúdať a budeme mať čoraz ťažšiu úlohu vybrať z nich tých, ktorým udelíme najvyššie ocenenia,” uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Jedným z ocenených je Pavol Hric, ktorý spracoval digitálne mapy, radil budúcim manželom a založil múzeum. “Bol som veľmi milo prekvapený, že vôbec niekomu napadlo, aby ma nominoval. Spolu s mojimi spolupracovníkmi sme v meste spracovali viaceré digitálne mapy, s ktorými sa Košičania mohli stretnúť, ak sa potrebovali dozvedieť informácie k svojim pozemkom alebo záhradám,” uviedol Hric, ktorý sa v súčasnosti venuje Múzeu obetí komunizmu.

Okrem neho mesto ocenilo aj Ladislava Göőza, Milana Husťáka, Jozefa Jurka, Petra Kerekeša, Ľudovíta Matyása, Daniela Pellu i Ľubomíra Záhona. Spomedzi kolektívov získali cenu mesta pracovníci Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice, Univerzitnej veterinárnej nemocnice a tiež vedecký tím Strojníckej fakulty Technická univerzita Košice.

Medzi jednotlivcami, ktorých ocenil primátor, sú Ján Babík, René Babušík, Zdeněk Belko, Jaroslav Dvorský, Marián Forrai, Ján Grega, Dušan Horňák, Mária Mareková, Jozef Nagy, Alexander Ostró, Tatiana Paľovčíková – Paládiová a Jarmila Uhríková. Spomedzi kolektívov Polaček vybral Florbalový a bedmintonový klub Akademik a Športový klub Hornets Košice. Plaketu primátora získal Ján Piatko, a to za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech miestnych seniorov.