Regióny Košice

Košický kraj rekonštruuje cestu pri Košickej Belej po most cez Ružín

Ilustračné. ZDROJ: BSK

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) začal rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/547, ktorá sa týka úseku od hranice okresov Košice a Košice – okolie až po most cez vodnú nádrž Ružín. Komunikácia prechádza cez katastrálne územia Košická Belá, Košické Hámre a Malý Folkmár, informovala v utorok krajská samospráva.

 

Ide o ďalší z rekonštruovaných úsekov cesty II/547 v rámci projektu financovaného z eurofondov. Rekonštrukcia cesty II/547 začala v polovici mája. “K dnešnému dňu bolo položených cca 1100 metrov nového asfaltu na trojpruhu v úseku Košickej Belej. Aktuálne asfaltujú úsek od zastávky Zlatník ku mostu ponad Ružín. Vymenené boli aj zvodidlá v dĺžke 400 metrov,” uviedol kraj. V júni je v pláne nastriekanie vodorovného dopravného značenia na novej ceste, v ďalšom kroku zrealizujú rekonštrukciu vozovky od hranice okresu po Košickú Belú.

“Na riešenom úseku je poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa tu početné výtlky, deformácie, trhliny a lokálne sieťové rozpady. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, považujeme túto cestu z hľadiska verejnej osobnej dopravy za mimoriadne významnú a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.  V rámci rekonštrukcie zabezpečia aj úpravu autobusovej zastávky Zlatník, nástupište Zlatník, výstavbu zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky, osvetlenie priechodov pre chodcov a preložku káblov.

Úprava vozovky prebieha postupne po celistvých úsekoch v polovičných profiloch, aby práce neobmedzili dopravu v oboch smeroch. Rekonštrukciu tohto deväťkilometrového úseku ukončia podľa kraja do konca septembra. Stavebné náklady na projekt “ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa – časť 1: rekonštrukcia cesty” predstavujú 6.727.972 eur.