Regióny Košice

Košická župa žiada o viac vlakových spojov v Moldave nad Bodvou

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) žiada Ministerstvo dopravy a výstavby SR o navýšenie vlakov na trase do Moldavy nad Bodvou. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou neprináša taký úžitok, ako by mal. Problémom je nízky počet prepravených osôb a nedostatočné vlakové spojenia. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

 

„Po vzniku samosprávnych krajov prešli kompetencie financovať a prevádzkovať autobusovú dopravu zo štátu na samosprávne kraje. Decentralizácia však bola pozastavená, a preto kompetencie týkajúce sa regionálnej železničnej dopravy neprešli na župy, tak, ako napríklad v Česku, ale ostali v rukách štátu. Košická župa má preto zviazané ruky a pre svojich občanov, žiaľ, nemá právomoc objednávať jednotlivé vlaky a vlakové spojenia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Ako ďalej uviedol, kraj v minulosti predložil ministerstvu, ako objednávateľovi vlakových liniek za štát, návrh na posilnenie vlakových spojení o 30 percent iným železničným dopravcom. „Okrem toho sme niekoľkokrát oslovili ministerstvo so žiadosťou o zlepšenie dopravnej ponuky v Moldave nad Bodvou. Vo februári sme žiadali ministra o rokovanie. O stretnutie však neprejavil záujem a v odpovedi ministerstvo uviedlo, že neplánuje posilniť dopravu na tejto trati,“ povedal Trnka.

Terminál mal ako integrovaný dopravný systém slúžiť pre železničnú, autobusovú, automobilovú, cyklistickú aj pešiu dopravu. Košická župa skoordinovala autobusovú dopravu so železničnou a odstránila súbežné spoje. Cestujúci však majú rastúci záujem o vlaky. Podľa štatistík KSK, v roku 2015 prepravili železnice na tejto trati týždenne 2 079 ľudí, vlani počet narástol na 5 396. V autobusovej doprave počet prepravených cestujúcich klesol. Za rok 2015 ich bolo týždenne 19 176, o tri roky neskôr 15 786.

Desiatky nevyužívaných zastávok

Poslanci preto uznesením zaviazali predsedu KSK, aby z dôvodu nedostatočného prínosu terminálu rokoval s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Žiadajú, aby ministerstvo naplnilo pôvodný zámer projektového riešenia, navýšilo počet vlakov na tejto trati a zrealizovalo sľúbenú elektrifikáciu tratí od Hanisky po Moldavu nad Bodvou.

„Z celkovo 150 železničných zastávok alebo staníc v našom kraji je až 56 nevyužívaných. Osobná doprava bola zastavená na všetkých regionálnych tratiach v Košickom kraji,“ informoval Radovan Hužvík z odboru dopravy Úradu KSK.

Terminál integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou začali železnice stavať ako pilotný projekt v rámci Slovenska ešte v roku 2007. Cestujúci ho využívajú už štvrtý rok, pričom jeho sprevádzkovaním sa mala nahradiť nevyhovujúca autobusová stanica a zlepšiť prístup obyvateľov k železničnej doprave.