Regióny Košice

Košická univerzitná nemocnica sľubuje: Prípadný odchod lekárov by sa pacientov dotknúť nemal

Pacienti košickej univerzitnej nemocnice by prípadný odchod lekárov pocítiť nemali. ZDROJ: unlp.sk

KOŠICE – Košická univerzitná nemocnica chce v prípade nestiahnutia výpovedí lekárov zrealizovať opatrenia tak, aby sa to nedotklo pacientov. Potvrdil to jej riaditeľ Ľuboslav Beňa, ktorý však verí, že k odchodu nedôjde a lekárski odborári sa s vládou dohodnú. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice podalo výpovede 227 z 907 lekárov, čo je 25 percent.

 

Momentálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura podľa nemocnice nič nemení, kliniky a oddelenia fungujú bezo zmien a obmedzení. Univerzitná nemocnica L. Pasteura neeviduje ani zvýšené čerpanie dovoleniek z dôvodu podaných výpovedí lekárov a neeviduje ani nové výpovede. Potvrdila, že jeden lekár neudelil súhlas s prácou nadčas nad zákonný rámec, čo predtým spomínali odborári.

“Sme pripravení na prípadnú krízovú situáciu spôsobenú výpoveďami lekárov a naše aktivity budeme koordinovať so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v Košiciach, s ktorými máme fungujúce memorandá o spolupráci a vzájomnej pomoci, a podľa inštrukcií z ministerstva zdravotníctva,” deklaroval Beňa. Poukázal na to, že zdravotná starostlivosť bude v druhej najväčšej slovenskej nemocnici poskytovaná nepretržite a že napríklad nikto zo zdravotníkov z gynekologických a neonatologických pracovísk výpoveď nedal.

“Pokiaľ ide o ostatné medicínske pracoviská, v prípade niektorých budeme musieť určite zrealizovať organizačné zmeny. Ale budeme ich realizovať tak, aby sa to nedotklo pacientov, respektíve aby sa ich to dotklo v čo najmenšej miere,” doplnil Beňa. Pripravený režim nevyhnutných opatrení sa bude podľa jeho slov realizovať iba v tom prípade, keď bude jasné, že boli vyčerpané všetky možnosti dohody.