Regióny Košice

Košice vyhlásili výberové konanie na pozíciu hlavného architekta

Primátor Košíc Jaroslav Polaček. Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Mesto Košice vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavného architekta/hlavnej architektky. Konkurz prichádza po vyhodnotení, optimalizácii procesov a dokončení rozbehnutých projektov Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) pod súčasným vedením. Ako magistrát pre TASR uviedol, uvedená pozícia bola naposledy riadne obsadená v roku 2007.

 

ÚHA je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Hlavnou úlohou hlavného architekta bude vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie tohto útvaru na strategické pracovisko vo viacerých oblastiach, ako aj dokončenie nového územného plánu a prípravu Vízie mesta Košice do roku 2050. „Útvar dnes okrem toho pracuje na koncepčných dokumentoch v oblastiach mapovania sociálnych služieb, adaptácie na klimatické zmeny a udržateľnej mobility, umenia vo verejnom priestore, bytovej politiky či zelenej infraštruktúry,” uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že ÚHA vydal za dva roky 3500 vyjadrení k investičným zámerom a spolu s ostatnými zložkami pripravil podklady pre päť architektonických súťaží pre kľúčové verejné priestory alebo nájomné bytové domy.

Neodpustiteľným kvalifikačným predpokladom na uvedenú pracovnú pozíciu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru a urbanizmus. Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je okrem iného aj vypracovanie dokumentov, ktoré by objasňovali predstavu o forme a fungovaní ÚHA či o územnom rozvoji mesta Košice.

Jediným košickým hlavným architektom vybratým na základe výberového konania bol Peter Murko, ktorý túto pozíciu zastával v rokoch 1993 až 2007. V súčasnosti je poverený zastupovaním Martin Jerguš, predtým to bola Petronela Királyová. Začiatkom roka 2019 ju odvolal súčasný primátor Jaroslav Polaček. Jerguš uviedol, že o pozíciu hlavného architekta sa v uvedenom výberovom konaní nebude uchádzať.