Regióny Košice

Košice vrátia oceliarňam takmer milión eur z rezervného fondu

Na snímke administratívna budova U. S. Steel Koššice. EASYFOTO TASR – Diana Semanová

KOŠICE – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na piatkovom mimoriadnom zasadnutí zobralo na vedomie informáciu o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľnosti daňovému subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 a schválilo zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 s tým, že potrebnú sumu 940.082 eur prevedie z prostriedkov rezervného fondu.

 

Niektorí opoziční poslanci otvorili diskusiu, či je možné použiť na vratky daní finančné prostriedky z rezervného fondu. Pozmeňovací návrh Petra Karabina o tom, aby primátor zabezpečil stanovisko ministerstva financií, zastupiteľstvo neschválilo.

MsZ schválilo mestský rozpočet 14. februára. Podľa primátora Jaroslava Polačeka v tom čase mesto o spomínanom záväzku nevedelo, v opačnom prípade by rozpočet mohol vyzerať inak. „Môžem povedať, že sme prišli o jeden milión eur, ktorý nám bude v mestskej kase chýbať. Nie je to nikdy milé, ale na druhej strane si záväzky plníme a náš rezervný fond je o to menší,“ povedal pre TASR.

Riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop sa predtým vyjadril, že právoplatné rozhodnutie finančného riaditeľstva zo dňa 8. februára, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. februára, mestu Košice bolo doručené 21. februára. „Ide o komplikovaný právny a účtovný problém. Ak by som to zjednodušil, suma vyše 940.000 eur síce bola príjmom rozpočtu mesta v minulom roku, no teraz ju budeme musieť vrátiť,“ povedal.

Mesto Košice musí daň z nehnuteľností za rok 2011 vrátiť košickým oceliarňam U. S. Steel najneskôr do 16. marca. Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu samotnej hutníckej spoločnosti. Oceliarska fabrika protestovala voči tomu, že v roku 2011 musela zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne zaplatiť aj mestu Košice. Medzi obcou Sokoľany a mestom Košice už takmer 22 rokov prebieha spor o územie, na ktorom boli postavené bývalé Východoslovenské železiarne a v súčasnosti na nich stojí areál americkej spoločnosti U. S. Steel.