Regióny Košice Top

Košice si exekúciou zavarili. Mesto môže mať viaceré problémy

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – V meste majú problém. Súkromná parkovacia firma totiž na EEI poslala exekútorov za nerešpektovanie rozhodnutia súdu a ich právomocí. Dôvodom totiž je, že Okresný súd vyhovel firme EEI a vydal neodkladné opatrenie, vďaka ktorému mohli opäť prevádzkovať parkovanie v metropole východu. Mesto sa však odvolalo a tak firma zareagovala po svojom. Rovnaký prípad pritom museli riešiť iba nedávno.

 

Celý spor začal ešte minulý rok, kedy ešte predchádzajúce vedenie mesta zmenilo VZN č. 157 o dočasnom parkovaní, ktoré podpísal vtedajší primátor Richard Raši. Urobil tak jeho zástupca Martin Petruško po tom, čo Raši obsadil funkciu vicepremiéra pre investície a informatizáciu na Úrade vlády. Podľa nového VZN je výhradným poskytovateľom parkovania od nového roku v Košiciach iba magistrát. Spoločnosť začala vec riešiť, prípad dali na Okresný súd v Bratislave, odkiaľ im bolo vydané neodkladné opatrenie. Podľa neho totiž môžu prevádzkovať parkovanie bez toho, aby im v tom mesto bránilo. To naopak musí vo veci poskytnúť súčinnosť. 

Magistrát sa proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice odvolal. Spoločnosť tak zareagovala po svojom a na mesto poslala exekútora. Nejde však o prvý prípad, kedy sa muselo mesto popasovať s takouto nepriaznivou situáciou. Po vydaní neodkladného opatrenia bratislavským súdom urobila bratislavská firma rovnaký krok, vtedy sa však Košice odvolávali, že bratislavský súd nemôže riešiť niečo, čo sa týka východoslovenského mesta. Krajský súd tak neodkladné opatrenie zrušil, aby sa celá vec mohla pojednávať v Košiciach. Tým sa zrušilo aj exekučné konanie voči mestu. 

Nejde o prvú exekúciu

Magistrát tak v priebehu krátkeho času čelí ďalšiemu exekučnému konaniu. To následne aj potvrdili. „Mestu Košice bolo zo strany súdneho exekútora doručené upovedomenie o začatí exekúcie vo veci EEI, s. r. o., proti mestu Košice na základe exekučného titulu – uznesenia Okresného súdu Košice II zo dňa 20. 5. 2019 o nariadení neodkladného opatrenia. Súd v ňom prikázal mestu Košice poskytovať súčinnosť EEI pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 30. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov,” uviedla radnica vo svojom stanovisku.

Exekútor okrem toho, že vymáha od mesta trovy, Košiciam zakazuje, aby nakladalo s majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Naopak, prikazuje mu poskytovať súčinnosť pri prevádzkovaní parkovania v meste a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy, ktorú má s EEI uzatvorenú od roku 2012 na 10 rokov. Magistrát odvtedy, čo sa na čelo mesta dostal Jaroslav Polaček tvrdí, že zmluva je neplatná a oháňa sa platným VZN č. 157. „V súlade s exekučným poriadkom podáme návrh na zastavenie exekúcie. Podľa nášho názoru je exekúcia nevykonateľná so zreteľom na platné a účinné VZN č. 157 o platenom parkovaní. Ide o rovnakú situáciu ako v januári, keď spoločnosť EEI využila, respektíve skôr zneužila voči mestu Košice rovnaký právny prostriedok. Veríme, že exekučný súd v konečnom dôsledku rozhodne rovnako ako v prvom prípade a exekúciu zastaví,” dodali.

Trvajú na neplatnosti zmluvy

Poukazujú na to, že doteraz nebola prokuratúrou ani žiadnym iným orgánom činným v trestnom konaní spochybnená platnosť VZN o dočasnom parkovaní, ani neprebieha žiadne súdne konanie, ktoré by sa zaoberalo samotným VZN. „VZN č. 157 jednoznačne deklaruje mesto Košice ako jediného prevádzkovateľa od 1. 1. 2019, pričom kompetencia mesta určiť spôsob zabezpečenia prevádzkovania parkovacích miest v rámci VZN vyplýva priamo z cestného zákona,” píše sa v stanovisku. Stoja si tak za svojim, že výhradným prevádzkovateľom parkovania v meste je od začiatku roka magistrát. 

Mesto v exekúcii má problémy

Glob.sk sa na calú záležitosť pýtal aj Združenia miest a obcí Slovenska. Podľa hovorcu Michala Kaliňáka sa ZMOS téme exekúciám miest nevenuje, nakoľko ide o individuálnu záležitosť daného mesta. K veci sa nám ale vyjadril. “Čo sa týka exekučného konania, v prvom rade je dôležité poznať reálny negatívny finančný dopad a to, čo všetko bude znamenať z hľadiska ekonomickej stability samospráv,” vysvetlil. Dodal, že mesto bude musieť každopádne prehodnotiť rozpočet a nevyhne sa škrtaniu vo výdavkoch a investíciách. “To môže mať dopady na obmedzenie investícií, rekonštrukcií, rozvoja služieb. Samotná exekúcia bude negatívne vnímaná finančnými inštitúciami práve z dôvodu finančnej a ekonomickej nestability samosprávy,” uviedol Kaliňák. 

V prípade, ak sa niektorá samospráva dostane do exekúcie, podľa jeho slov sa tieto snažia o dohodu na splátkovom kalendári. To však rovnako závisí od finančnej situácie samosprávy. “Hovoriť o optimálnom riešení v čase, keď je táto záležitosť otvorená ďalším rokovaniam samosprávy s dotknutou stranou by nebolo zodpovedné komentovanie procesov, v rámci ktorých musia Košice chrániť svoj majetok a brániť sa v rámci všetkých dostupných oprávnení,” uzavrel.