Košice sa vzdajú organizácie EYOF 2021

KOŠICE – Mesto Košice sa vzdá organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom mimoriadnom rokovaní prijalo návrh, aby boli ukončené všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu jeho konania z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu. Za návrh, ktorý zahŕňal aj to, aby mesto do športovej infraštruktúry investovalo počas štyroch rokov milióny eur, hlasovalo 20 poslancov, proti bolo 16 a dvaja sa zdržali.

 

Poslanci tiež prijali informatívnu správu o neúspešnom výsledku rokovania mesta s vládou SR o zvýšení 12 miliónového príspevku na organizáciu EYOF. Primátora Jaroslava Polačeka požiadali, aby vypracoval akčný plán dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 – 2022 v minimálnej výške desiatich miliónov eur pri použití externých zdrojov v maximálnej výške desiatich miliónov eur. Po prerokovaní v príslušných komisiách MsZ a po schválení poslancami by mal byť zapracovaný dodatkom do koncepcie rozvoja športu na roky 2015 – 2020.

Podľa Polačeka neinvestovanie do športovej infraštruktúry z minulých období sa dobehnúť nedá. Hovorí, že riziká organizovania EYOF prevýšili možnosti mesta. „Náš rozpočet nie je nekonečný,“ uviedol. Tvrdí, že Košičania o nič neprídu. „V najbližšom období predstavíme investičný plán, v ktorom si naozaj každý príde na svoje,“ spresnil s tým, že mesto do športovej infraštruktúry neinvestuje peniaze do dvoch rokov, ako by to bolo v prípade konania sa EYOF, ale približne do 3,5 roka. Tvrdí, že sa tak vyhne nátlaku investorov a developerov, a tým sa podarí opraviť a postaviť športové stánky lacnejšie. „Ako štatutár mesta Košice v prvom rade musím chrániť investície mesta Košice a byť dostatočne zodpovedný. Ani ja nie som nadšený z toho, že musíme EYOF ‚odpískať‘,“ povedal.

Prišli o možnosť spropagovať mesto

„Ak dôjde k naplneniu tejto investície, že skutočne v priebehu štyroch rokov sa desať miliónov na športoviská preinvestuje, tak to bude aspoň zadosťučinenie za túto premrhanú príležitosť,“ povedal opozičný poslanec Michal Djordjevič, ktorý sa obáva, že ak sa objavia iné problémy, šport pôjde bokom. Hovorí, že Košice piatkovým rozhodnutím prišli o jedinečnú príležitosť spropagovať mesto a podporiť hotelierske či gastronomické služby, ale hlavne o zrekonštruované a nové športoviská. Podľa neho mesto malo financie na dôstojnú organizáciu podujatia, no teraz prišlo o milióny z externých zdrojov a ohrozená je aj obnova internátov. „Z môjho pohľadu je to pre Košice blamáž celosvetového charakteru,“ uzavrel.

Kým opoziční poslanci argumentovali, že mesto dokáže podujatie zvládnuť a prostredníctvom neho získa veľa, iní hovorili, že na to obyvatelia doplatia. „Druhá verejnosť by sa pýtala, kde sú chodníky, kde je zimná údržba. Ja by som im povedal, že v EYOF,“ povedal poslanec Ladislav Rovinský. Primátor Polaček na rokovaní vymenoval záväzky, ktoré, ako hovorí, mali byť splnené podľa zmluvy a písomných záväzkov. Zároveň sa vyjadril, že zmluva so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a Európskymi olympijskými výbormi (EOV) je neplatná, keďže ju bývalé vedenie mesta nezverejnilo.

Polačekovi je vývoj EYOF ľúto. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Na MsZ vystúpili aj niekoľkí športoví funkcionári, ktorí sa vyjadrili, že chcú, aby v Košiciach EYOF bol. V rokovacej sále sa objavil i transparent s nápisom „Chceme EYOF do Košíc“. MsZ schválilo kandidatúru Košíc na usporiadanie EYOF 2021 na svojom zasadnutí v júni 2016, o štyri mesiace na to bola v Minsku podpísaná zmluva hostiteľského mesta XVI. letnej verzie EYOF medzi mestom Košice, SOŠV a EOV. Na podujatí sa predpokladala účasť približne 6000 ľudí, z toho 3700 športovcov z 50 štátov.

Súčasné vedenie mesta tvrdí, že bývalé vedenie odvtedy urobilo na úspešnú organizáciu veľmi málo, argumentuje tiež nedostatkom finančných prostriedkov a nízkym vládnym príspevkom. Na výsledok rokovania čakal aj SOŠV. Jeho prezident Anton Siekel predtým nepripustil, že EYOF 2021 by sa neuskutočnil na Slovensku. Vyjadril sa, že pokiaľ by sa Košice rozhodli odstúpiť od organizácie, bude hľadať iné mesto, ktoré by sa zhostilo úlohy.

Viac o téme: EYOF, Jaroslav Polaček, Košice, magistrát Košíc, olympiáda, vzdanie sa, zastupitelstvo

Súvisiace články