Košice: Prezenčná výučba v mestských MŠ a na prvom stupni ZŠ bude pokračovať

KOŠICE – Deti na prvom stupni základných škôl (ZŠ) a v materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú môcť aj od pondelka (8. 3.) pokračovať v prezenčnej výučbe. Budú pritom platiť podobné podmienky ako tento týždeň. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke. Košice sa budú od pondelka nachádzať medzi tzv. čiernymi okresmi.

 

Podľa regionálnej hygieničky Zuzany Dietzovej sa krízový štáb mesta stotožnil s odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach. „Do škôl môžu prísť všetky deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zároveň budú otvorené aj školské kluby detí a školské jedálne výhradne pre tých žiakov, ktorí v daný deň sú fyzicky prítomní v škole,“ uviedla. ZŠ a MŠ v meste budú každý deň otvorené zväčša od 6.30 do 16.30 h.

Čo sa týka nosenia respirátorov, tie budú povinné pre všetkých zamestnancov ZŠ a MŠ. U žiakov MŠ, respektíve prvého stupňa ZŠ, platí výnimka z tej povinnosti a aj naďalej im podľa mesta stačí nosiť rúško. V prípade, ak by sa na školách vyskytli pozitívne prípady zamestnancov alebo žiakov na ochorenie COVID-19, ich riaditelia to oznámia RÚVZ. „My už potom prijmeme ďalšie opatrenia a vyhlásime karanténu pre všetkých, ktorých sa to bude týkať. Takisto môžeme dať do karantény aj celú triedu, respektíve na nevyhnutný čas uzavrieť celú školu,“ doplnila Dietzová.

Mesto odporučí riaditeľom svojich škôl, aby umožnili prítomnosť detí v škole pre všetkých pracujúcich rodičov, ktorí o to prejavia záujem. Títo rodičia musia opätovne vyplniť tlačivo v zmysle manuálu rezortu školstva „Návrat do škôl“, platného od pondelka. Uvedené tlačivo má byť dostupné aj na webových stránkach jednotlivých škôl či na vrátniciach, kde ho rodičia budú môcť vypísať. V pondelok, pred nástupom do triedy, je potrebné ho odovzdať.

Podmienkou nástupu detí do školy je negatívny test rodiča na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní a jeho čestné prehlásenie v uvedenom tlačive o tom, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti. Magistrát pripomína, že deti pred nástupom do školy nepotrebujú absolvovať test.

Viac o téme: COVID-19, koronavírus, Košice, materské školy, otvorené školy, prvý stupeň základných škôl

Súvisiace články