Regióny Košice Rožňava

Dobšiná vlani riešila iba jednu petíciu, týkala sa výrubu stromov

Ilustračná foto. Zdroj: zoznam.sk / Ján Zemiar

Dobšiná 18. marca (TASR) – Iba jedinú petíciu riešila v roku 2020 samospráva mesta Dobšiná v Rožňavskom okrese. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informovala hlavná kontrolórka mesta Eva Mihóková.

 

„Bola to petícia za zachovanie zelene a stromového porastu – borovíc v lokalite Tri ruže na Železničnej ulici za predajňou potravín. Táto petícia bola prerokovaná na 18. zasadnutí MsZ 17. septembra 2020,“ uviedla kontrolórka na zastupiteľstve.

Ako dodala v správe o výsledku kontroly vybavovania petícií za rok 2020, členovia komisie správy majetku, bytov a životného prostredia MsZ ešte predtým vykonali obhliadku predmetného miesta a jednohlasne neodporučili výrub borovíc.

„MsZ Dobšiná uznesením zobralo na vedomie petíciu občanov za zachovanie zelene a stromového porastu na Železničnej ulici a nesúhlasilo s výrubom drevín na pozemku vo vlastníctve mesta. Výrub borovíc bol pozastavený,“ napísala Mihóková v správe.