Regióny Košice Top

Detská železnica Košice upozorňuje na kalamitnú situáciu so stromami v Čermeli

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Na havarijnú situáciu s padajúcimi stromami v Čermeľskom údolí, najmä pozdĺž trate Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a niektorých častí turistického chodníka vedúceho po Alpinku, upozorňuje občianske združenie Detská železnica Košice. Ide o úseky, kde stromy ako nálety rastú na strmých stráňach nad potokom, ale aj na podmáčaných brehoch Čermeľského potoka.

 

Podľa prevádzkovateľa železničky po takmer dvojtýždennej likvidácii popadaných stromov na trať, ktoré odstraňovali dobrovoľníci a pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), sa 10. a 11. februára dostalo ďalšie väčšie množstvo nebezpečných vývratov na trať, ale aj na susednú cestu II. triedy, zvodidlá, mostíky a nový cyklochodník. “Upozorňujeme, že stav s porastom drevín je alarmujúci. Treba túto skutočnosť brať do úvahy najmä v súvislosti s plánovanou ďalšou výstavbou cyklochodníka – cyklocestičky vedúcej z Čermeľa na Alpinku. Pred poškodením vozidiel nás neraz zachránil len napnutý telekomunikačný kábel, ako tomu bolo aj dnes. Prestávame sa cítiť bezpečne,” uviedol v stredu predseda Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský.

Odstránenie stromov na trati by mal podľa neho na základe výzvy a upovedomenia zabezpečiť alebo finančne kompenzovať správca lesa. Konštatoval, že roky nikto túto situáciu neriešil vo vzťahu k detskej železnici, avšak vybudovaním cyklocestičky sa pohyb ľudí v údolí násobne zvýšil, čím sa neúmerne zvýšilo aj riziko nešťastia. “Upozorňujeme, že stromy nepadajú iba počas kalamitných situácií, ale aj bežne počas celého roka,” konštatoval Lehotský. Príčin tohto stavu je podľa odborníkov viac, patrí k nim nestabilný terén, strmý svah, nevhodnosť drevín v svahu, subtílny koreňový systém, zlý stav stromov, podmáčané brehy, chýbajúca údržba porastu v tomto úseku čí dlhoročný dlh v starostlivosti o ochranné pásmo dráhy.

Združenie vyzýva kompetentných na riešenie situácie a ponúka aj pomocnú ruku. “Napríklad formou dobrovoľníkov, práce, skromnej techniky či železničnej techniky, ktorá by mohla byť nápomocná najmä pri zvoze dreva z nedostupných oblastí,” dodal Lehotský.

Pozemky v Čermeľskom údolí patria podľa združenia viacerým vlastníkom, medzi ktorými sú súkromné osoby aj mesto Košice. O stromy v koryte potoka sa stará SVP.