Regióny Košice Top

Ďalší zvrat v kauze Košíc a EEI. Ľudia už nevedia, komu platiť za parkovanie, aby nedostali pokutu

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Vec sa čoraz viac zamotáva. Konflikt medzi mestom Košice a firmou EEI sa ťahá už relatívne dlhú dobu a každým krokom sa viac a viac komplikuje. Posledné rozhodnutie súdu je toho dôkazom – krajský súd totiž rozhodol, že v práve je súkromná spoločnosť a nie košický magistrát.

 

17:38 Aktualizované o stanovisko EEI

Samotná zmluva vznikla ešte v roku 2012 a podľa jej znenia mala trvať až do roku 2022. Spor medzi súkromnou spoločnosťou a magistrátom spustilo novo schválené VZN č. 157 o parkovaní. Podľa neho sa výlučným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach stalo mesto a to od 1. januára tohto roka. A to napriek tomu, že spoločnosť mala s mestom uzatvorenú zmluvu až do roku 2022. Firma EEI sa preto obrátila na Okresný súd Bratislava I, ktorý pár týždňov po schválení VZN rozhodol v prospech firmy prostredníctvom neodkladného opatrenia.

V ňom nariadil mestu, aby nebránilo prevádzkovaniu parkovania touto spoločnosťou. Podľa vykonateľného neodkladného opatrenia nemá momentálne mesto Košice právo prevádzkovať parkovací systém a vyberať parkovné, keďže tieto práva musí až do právoplatného rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy naďalej vykonávať spoločnosť EEI. Košický magistrát trval na tom, že o veci, ktorá sa deje na území Košíc, nemôže rozhodovať súd v hlavnom meste.

Nové rozhodnutie

Vo veci konal aj exekútor, pričom každé jedno jeho konanie mohlo mesto vyjsť státisíce. V prípade, ak je mesto v exekúcii, má vážne problémy, napríklad aj s čerpaním eurofondov. V tom čase košický primátor upokojoval občanov, že ide o odkladné opatrenie a z kroku firmy netreba robiť drámu. Následne koncom februára zrušil Krajský súd v Bratislave neodkladné opatrenie spoločnosti.

Firma sa z toho dôvodu 15. marca rozhodla parkovacie zariadenia v meste vypnúť, čím podľa primátora uznala, že jediným prevádzkovateľom parkovania v Košiciach je mesto. Po pár dňoch magistrát spustil vlastné parkomaty, na ktorých ale nemohli vyberať parkovné hotovosťou, ale iba elektronicky – cez SMS alebo prostredníctvom QR kódu. V máji košický Okresný súd rozhodol v prospech firmy EEI, na čo sa košický magistrát odvolal. V nedeľu 24. novembra ale trojčlenný senát košického krajského súdu zamietol sťažnosť mesta. Dal tak za pravdu súkromnej parkovacej firme. Informácie priniesol denník Sme. 

Dilema Košičanov

Podľa rozhodnutia súdu sa mesto má zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by sťažili alebo znemožnili firme prevádzkovať parkovanie na území mesta. Magistrát sa má rovnako zdržať aj obmedzovania výkonu nájomných práv firmy a dispozície s jej majetkom, ktorý preinvestovala do parkovacieho systému v Košiciach. V súčasnosti majú obe strany – teda firma EEI a magistrát – prevádzkovať v meste vlastné parkovanie s vlastnými automatmi na to určenými. Viackrát to spôsobuje chaos, nakoľko sú parkomaty mesta a firmy postavené blízko seba. Košičania a návštevníci mesta tak musia riešiť dilemu, do ktorého parkomatu treba vhodiť peniaze, aby nedostali pokutu.

“V danom prípade mal súd prvej inštancie za to, že v smere uloženej povinnosti žalobca osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov s prihliadnutím na skutočnosť, že tvrdenia žalobcu doložené listinnými dôkazmi osvedčujú ním vymedzený skutkový stav, sú dostatočným podkladom pre nariadenie neodkladného opatrenia. Ďalej konštatoval, že pre jeho rozhodnutie bolo zásadné, že medzi stranami sporu bol založený právny vzťah nájomnou zmluvou zo dňa 30.7.2012, na základe ktorej si tak žalobca, ako aj žalovaný plnili svoje povinnosti a realizovali svoje práva po dobu viac ako 5 rokov bez toho, aby obsah a platnosť nájomnej zmluvy akýmkoľvek spôsobom spochybňovali,” napísal súd a ďalej pokračoval:  “Tiež uviedol, že zmenu tohto stavu privodil žalovaný až potom, čo listom zo dňa 23.7.2018 žalobcu vyzval na odovzdanie celého parkovacieho systému a učinil tak opätovne výzvou zo dňa 24.8.2018, ktorou upozorňuje žalobcu na to, že v prípade nesúhlasu s navrhnutým postupom, mesto Košice pristúpi k zmene VZN č. 157 za účelom jednoduchšieho prevzatia parkovacieho systému, k čomu následne i došlo,” píše sa v rozhodnutí súdu.

Ďalší problém

Nedávno ale Okresný súd Košice II vydal rozhodnutie, v ktorom tvrdí, že zmluva medzi parkovacou firmou a mestom je neplatná. Informoval o tom vtedy samotný primátor mesta Jaroslav Polaček. „Nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť zo zmluvy uzatvorenej dňa 30. 7. 2012 medzi žalobcom ako prenajímateľom (mesto Košice – pozn. redakcie) a žalovaným ako nájomcom (EEI – pozn. redakcie), nie je,“ vyriekol samosudca. Neplatný má byť aj dodatok tejto zmluvy. Firma sa ale voči rozsudku odvolala a tak nie je právoplatný.

Na záležitosť reagovala aj firma EEI. “Sme potešení rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach, ktoré potvrdilo stanoviská EEI. Veríme, že bude povzbudením pre rokovania o hľadaní riešení v parkovaní, ktoré vedieme s vedením mesta Košice na základe jeho iniciatívy. Sme odhodlaní postupovať tak, aby výsledok týchto rokovaní priniesol odstránenie akýchkoľvek nejasností a zvýšenie komfortu Košičanov pri parkovaní,” uviedli.
Mohlo by vás zaujímať