Regióny Košice Michalovce

Colný úrad Michalovce: Najčastejšie pašovaným tovarom sú stále cigarety, alkohol, ale aj pesticídy

Ilustračný obrázok, Zdroj : TASR / Milan Kapusta

MICHALOVCE – Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce za prvý polrok roku 2021 zlikvidovali množstvo prepadnutého tovaru. Najčastejšie pašovaným tovarom sú stále cigarety, alkohol, ale aj pesticídy. „Finančná správa preto upozorňuje cestujúcu verejnosť, že tovar dovážaný v batožine musí spĺňať povolené množstevné limity a nesmie ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov,“ informovala o tom v piatok hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.

 

Za prvý polrok Colný úrad Michalovce zlikvidoval v spaľovni odpadov 3.551.092 kusov cigariet, 13,776 kilogramu tabakovej suroviny, šesť kilogramov cigaretového odpadu a 92 kusov napodobeniny značkového športového oblečenia. Termickým žiarením v špecializovanej firme boli zlikvidované aj prípravky na ochranu rastlín a tetrafluóretán v množstve 204 kilogramov. Likvidáciu 154 litrov čistého alkoholu zrealizovali v čistiarni odpadových vôd, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu.

„Zlikvidovaný bol tiež tovar živočíšneho pôvodu – mäso, slanina, masť, oškvarky, tvaroh, maslo, mliečne výrobky – v množstve 742,5 kilogramu prostredníctvom kafilérie. Pri tomto tovare cestujúci znášajú aj náklady na likvidáciu, ktoré sú im vyrubené na mieste vstupu do SR pri neprepustení tohto tovaru,“ informovala hovorkyňa.

V dražbe bol predaný ťahač prepadnutý v prospech štátu z dôvodu jeho použitia pri spáchaní trestného činu nezákonného dovozu tovaru. Z rovnakého dôvodu boli zlikvidované aj dodávka a upravený výfuk, a to ekologickým spracovaním starých vozidiel.

Prípady porušení colných a daňových predpisov zaznamenávajú nielen na hraničných priechodoch susediacich s Ukrajinou, ale aj v colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí SR. „Tovar, ktorý pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru príslušníci finančnej správy zaistia, je rôznorodý. Najčastejšie sú to pašované cigarety, alkohol, textil, obuv alebo parfumy porušujúce práva duševného vlastníctva. Zvyčajne z nevedomosti sú dovážané aj zakázané pesticídy či mliečne a mäsové výrobky,“ uviedla Nimrichterová.

Niektorý zhabaný tovar je možné po splnení podmienok poskytnúť na humanitárne účely alebo ponúknuť na predaj v rámci dražby alebo ponukového konania. V minulosti Colný úrad už bezodplatne poskytol drevené palety na humanitárne účely. „Zaistené originály pravoslávnych ikon boli odovzdané do dočasného depozitára Šarišskému múzeu v Bardejove. Koraly a mušle boli poskytnuté na edukačné účely a živé papagáje boli prevezené do Zoologickej záhrady Bojnice. Jantár sa odovzdáva do správy Puncovému úradu SR,“ doplnila hovorkyňa.