Regióny Košice Spišská Nová Ves

Chodníková novela Spišskej Novej Vsi sťažila údržbu, o pomoc žiada dobrovoľníkov

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

POPRAD 20. januára (SITA) – Mesto Spišská Nová Ves hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vypomáhať pri vzniknutých kalamitných situáciách v zimnom období. Týka sa to najmä údržby peších komunikácií pred bytovými a rodinnými domami, ako aj jednotlivých schodísk.

 

„Prijatím zákona v súvislosti s údržbou chodníkov bolo každé mesto postavené často do neriešiteľnej situácie, preto prosíme občanov mesta o pomoc pri zvládnutí výnimočných kalamitných situácií,“ uviedlo mesta na svojej internetovej stránke. Pripomenulo tiež situáciu z 9. januára, keď sa zo zrážok v ranných hodinách vytvorila nebezpečná poľadovica. Cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti chodcov pri mimoriadnych kalamitných situáciách.

Spišskonovoveská samospráva je pripravená poskytnúť bezplatne balenia posypovej soli, ktoré doručia do každého vchodu bytových domov a dohodnutých rodinných domov. Tým dobrovoľníkov, ktorí sa do pomoci zapoja, zašlú pri vzniknutých kalamitných situáciách SMS s prosbou vykonania posypu pešej komunikácie pred jednotlivými bytovkami a domami. „Ide predovšetkým o schodisko a pripojovaciu časť chodníka vedúceho od vchodu k hlavnej pešej komunikácii. Zodpovednosť za údržbu a stav chodníkov, samozrejme, ostáva na hlavnom zabezpečovateľovi zimnej údržby, teda meste Spišská Nová Ves, ktoré bude údržbu vykonávať predovšetkým za pomoci strojov a spoločne so strediskom ručného čistenia – MEPOS,“ informovalo mesto, ktoré hľadalo spoločné riešenie problému na základe nedávnych kalamitných udalostí aj na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Bytového družstva, Správcovskej firmy a spoločnosti Polytop SNV, s. r. o.

Podľa novely zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely, sa od mája 2019 o obecné chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov. Novela tak zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií.