Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo pred 65 rokmi

KOŠICE – Profesionálne Bábkové divadlo v Košiciach má vo svojom rodnom liste napísaný dátum 17. jún 1959. Dovtedy pôsobili na Slovensku tri profesionálne bábkové divadlá – v Bratislave, Nitre a v Žiline. V pondelok 17. júna uplynie 65 rokov odvtedy, keď začalo bábkové divadlo v metropole východu písať svoju históriu.

„Divadlo bolo založené ako štvrté profesionálne bábkové divadlo na Slovensku. Za jeho vznikom stáli bývalí ochotníci, čiže vo svojich začiatkoch čelilo problému profesionalizácie divadla, bolo potrebné otvoriť spoluprácu s profesionálnymi režisérmi, respektíve angažovať profesionálnych hercov,“ zaspomínal si na začiatky Bábkového divadla v Košiciach jeho umelecký šéf Ivan Sogel. Divadlo malo priestory na Rooseveltovej ulici, v sídle Mestského domu osvety a jeho prvým riaditeľom sa stal Alexander Futáš. Už o niekoľko mesiacov neskôr, 3. októbra, mohol privítať prvých divákov. Prvou premiérou bola rozprávka Guliver v Maňuškove od autorskej dvojice Josef Pehr – Leo Spáčil.

Veľké úspechy dosiahlo najmä s inscenáciou Medovníkový princ

V 70. rokoch začalo bábkové divadlo vo väčšej miere prezentovať svoju tvorbu na divadelných festivaloch a to nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí. Veľké úspechy dosiahlo najmä s inscenáciou Medovníkový princ. V nasledujúcom desaťročí zanechal v divadle výraznú stopu Ján Uličiansky, ktorý nastúpil v roku 1982 na miesto interného režiséra. V divadle pôsobil do roku 1986 a za ten čas vytvoril niekoľko pozoruhodných hier (Krajina Zázračno, Šťastný princ, Zlatý vábnik), ktoré získali ocenenia divadelných kritikov a tešili sa veľkému diváckemu záujmu.

V roku 1995 vznikla pri divadle experimentálna činoherná scéna Jorik. Do repertoáru divadla pribudli umelecky mimoriadne podnetné činoherné inscenácie, ktoré posunuli možnosti košických bábkarov na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Na čele Bábkového divadla v Košiciach je Lenka Papugová

Pred takmer štvrťstoročím, v roku 2000, začalo písať divadlo novú éru svojej činnosti. „Bolo to ťažké obdobie. V roku 1999 muselo divadlo opustiť budovu, ktorá spĺňala všetky divadelné požiadavky. Od roku 2000 sa divadlo presunulo na Alžbetinu ulicu do menších a stiesnenejších priestorov. Z veľkej scény, kde sa vmestilo 280 divákov sa presunulo do sály pre 102 divákov, výrazne menšie je najmä javisko. Divadlo muselo kvôli tomu prehodnotiť repertoár, niektoré inscenácie zrušiť, ostatné prepracovať. S tým súvisel aj nárast počtu predstavení, keďže detský záujem bol veľký,“ spresnil Ivan Sogel.

Od augusta minulého roku stojí na čele Bábkového divadla v Košiciach Lenka Papugová, ktorá považuje za najväčší úspech to, že k nim deti neustále chodia, že sa k nim tešia a majú neustále plno. „Sme stále aktuálni a držíme krok s dobou. Úspechom je tiež 12 ročníkov festivalu Virvar, ako jediného svojho druhu na východnom Slovensku,“ dodala riaditeľka. A aké má jubilujúce Bábkové divadlo v Košiciach plány do blízkej budúcnosti? „Pokračovať v dobre rozbehnutej práci – rozšíriť ponuku vzdelávacích aktivít pre deti i mládež a aktívne ich zapájať tiež do procesu fungovania prípravy divadelného diela. Súčasne chceme naštartovať scénu Jorik aj s titulmi pre mládež a dospelých,“ vymenovala priority divadla jeho riaditeľka Lenka Papugová.

Viac o téme: bábkové divadlo, Košice, výročie

Súvisiace články