AKTUÁLNE Likvidácia ošípaných nepomáha. Zákerná nákaza sa šíri ďalej

TREBIŠOV (Petra Hollá/TASR) – Potvrdili sa ďalšie prípady! Veterinárom v okrese Trebišov nepomohli ani rozsiahle opatrenia, ktoré po potvrdení prvého prípadu afrického moru ošípaných na Slovensku vykonali. Nákaza prasiat sa tak šíri ďalej a stále nie je jasné, čo bolo prvotným dôvodom. Štátni veterinári rozšírili ochranné pásmo nákazy o ďalšie obce. 

 

Po zhruba týždni sa potvrdili ďalšie dva prípady afrického moru ošípaných. Tie sa opäť vyskytli v okrese Trebišov, konkrétne v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu a v obci Rad. Tá je vzdialená od ostatných obcí s potvrdenou nákazou niekoľko kilometrov. Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa pri týchto potvrdených prípadoch budú vykonávať rovnaké opatrenia, ako pri predchádzajúcich – všetky ošípané v inkriminovaných obciach budú utratené. Následne ich pošlú do referenčného laboratória vo Zvolene. “Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie,” uviedol agrorezort.

Celkovo ide o štyri potvrdené prípady na Slovensku, z toho všetky štyri v okres Trebišov. Štátni veterinári tak rozšírili územie ochranného pásma na ďalšie obce, aj spolu s tými, kde sa AMO potvrdilo predtým. Konkrétne ide o: Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše. “Do pásma pozorovania sú zaradené obce ( min 10 km od ohnísk) : Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol‘, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot’any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence,” doplnili. 

Zákaz dovozu prasiat zo Slovenska

Prvý prípad potvrdili veterinári ešte vo štvrtok 25. júla v obci Strážne. Ešte v ten deň usmrtili 4 ošípané z daného chovu. Následne v utorok 30. júla utratili všetky ošípané v obci. “Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie, či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci,” píšu veterinári. Následne týždeň na to, 1. augusta potvrdili aj druhý prípad v obci Veľký Kamenec. V oboch obciach vykonali opatrenia, kedy zlikvidovali všetky ošípané. Spolu išlo o zhruba 95 ošípaných. 

“Vakcína proti AMO v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana zvierat spočíva napríklad v dodržiavaní chovateľských podmienok – biologická ochrana chovov, regulácia poľovania, kontrola obchodovania so živými zvieratami a ich produktmi, atď,” uviedli.

Podľa TASR zakázala Čína po potvrdení výskytu AMO na Slovensku dovoz ošípaných, diviakov a výrobkov z nich z našej krajiny. Oznámil to čínsky colný úrad. Čína, najväčší producent ošípaných na svete, tiež bojuje s touto vysoko nákazlivou chorobou, ktorá bola odhalená v každej provincii a regióne na pevnine, ako aj na ostrove Chaj-nan a v Hongkongu. Jeho výskyt v Číne bol prvýkrát potvrdený v auguste 2018.

Viac o téme: africký mor ošípaných, Čína, likvidácia, ministerstvo pôdohospodárstva, nákaza, ochranné pásmo, okres Trebišov, ošípané, potvrdené prípady, Rad agrorezort, šírenie, Somotor, Štátna veterinárna a potravinová správa, Trebišov, veterinárne opatrenia, zákaz dovozu

Súvisiace články