Africký mor ošípaných sa objavil aj v domácom chove v obci Mokrance

MOKRANCE – Ďalší prípad afrického moru ošípaných (AMO) najnovšie potvrdili v domácom chove v obci Mokrance v okrese Košice – okolie. Ide o šieste ohnisko nákazy AMO u domácich ošípaných v tomto roku na Slovensku.

 

„Ohnisko nákazy je v obci Mokrance, približne šesť kilometrov od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov,“ informovalo v piatok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

V danom prípade ide o malý registrovaný chov s celkovým počtom 15 kusov ošípaných, z toho tri prasnice. V utorok (18. 8.) u jednej gravidnej prasnice pozorovali zdravotné problémy – potrat. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili situáciu, zdravotný stav zvierat na mieste a vykonali odber vzoriek. Laboratórne vyšetrenie v piatok potvrdilo nákazu AMO.

„Zvieratá v ohnisku nákazy budú depopulované v najbližšom období, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy,“ uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu agrorezortu. Okolo ohniska nákazy je vytvorené trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dohľadu.

Ministerstvo pôdohospodárstva naďalej dôrazne upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania, respektíve pri narušení zdravotného stavu, alebo v prípade úhynu domácej ošípanej, je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej regionálnej, veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Nahlásenie úhynu zvieraťa a podozrenia z nákazy je zákonnou povinnosťou.

Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných, agrorezort odporúča drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice–okolie, Košice–mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nových chovov až do odvolania.

AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 25. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov. Dosiaľ nákazu zaznamenali v šiestich okresoch – Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava a Rimavská Sobota. „K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 17 ohnísk u ošípaných,“ uviedol Hrežík.

Viac o téme: africký mor ošípaných, AMO, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mokrance, ošípané, prasce, svine

Súvisiace články